ZÍSKEJ 5,00% CASHCOINS House
Zaregistruj se a my ti jen za členství připíšeme 60,00 CashCoins
Nápověda

Odmítnutí odpovědnosti

Odmítnutí odpovědnosti
CashbackDeals.cz (číslo v nizozemské obchodní komoře: 58045317), dále jen CashbackDeals, vám tímto poskytuje přístup na www.cashbackdeals.cz a zve vás k využití poskytovaných služeb.
CashbackDeals si tímto vyhrazuje právo kdykoliv a bez nutnosti informovat uživatele upravovat obsah či odstraňovat dílčí části.

Omezení odpovědnosti
CashbackDeals se snaží aktualizovat, rozšiřovat a/nebo upravovat obsah stránky www.cashbackdeals.cz co nejčastěji. Navzdory mimořádné pozornosti může být obsah neúplný a/nebo nesprávný.
Materiály poskytované na www.cashbackdeals.cz nepodléhají žádné záruce ani požadavku na pravdivost. Tyto materiály se mohou kdykoliv změnit, aniž by o tom CashbackDeals nejprve musela informovat.
Zejména veškeré vracení části peněz („cashback“) a transakce na www.cashbackdeals.cz podléhají překlepům a programovým chybám. Za důsledky takových chyb a/nebo opomenutí není přijímána žádná odpovědnost. Ohledně takových chyb a/nebo opomenutí není uzavřena žádná dohoda.
CashbackDeals nepřijímá žádnou odpovědnost za hypertextové odkazy užívané na www.cashbackdeals.cz, které odkazují na webové stránky či služby třetích stran.

Duševní vlastnictví
Veškerá práva týkající se těchto materiálů jsou duševním vlastnictvím CashbackDeals.
Pořizování kopií, šíření či jiné využití těchto materiálů bez předchozího písemného souhlasu CashbackDeals není povoleno, s výjimkou imperativních právních norem (např. práva citovat) a pouze v rozsahu jimi stanoveném, není-li v konkrétních materiálech uvedeno jinak.
Společnost Apple není organizátorem žádných soutěží pořádaných na www.cashbackdeals.cz.

Další upozornění
Toto odmítnutí odpovědnosti se může měnit.

 
Close
4,00% CashCoins
Ušetřete 300 Kč při nákupu nového svítidla při newsletteru
Kód:
ZÍSKEJ 3,50% CASHCOINS Expondo
visit register click